پمپ اسید طرح مانچ

بیشتر...
پمپ اسید طرح فریاتک
شرکت انرژی و کار برای اولین بار در کشور اقدام به ساخت پمپ های اسید با متریال PVDF  نموده است، جهت دریافت کاتالوگ مشخصات این پمپ ها به قسمت کاتالوگ مراجعه نموده و کاتالوگ مورد نظر خود را دانلود نمائید.
بیشتر...
پمپ سانتریفیوژ
شرکت انرژی و کار امکان ساخت پمپ های سانتریفیوژ مطابق با کاتالوگ معرفی شده جهت این محصول را دارا بوده و جهت دریافت کاتالوگ مشخصات این پمپ ها به قسمت کاتالوگ مراجعه نموده و کاتالوگ مورد نظر خود را دانلود نمائید.
بیشتر...
پمپ پروانه باز
شرکت انرژی و کار امکان ساخت پمپ های پروانه باز مطابق با کاتالوگ معرفی شده جهت این محصول را دارا بوده و جهت دریافت کاتالوگ مشخصات این پمپ ها به قسمت کاتالوگ مراجعه نموده و کاتالوگ مورد نظر خود را دانلود نمائید.
بیشتر...