قطعات تنگستنی


امکان ارائه قطعات یدکی مکانیکال سیل ها با متریال تنگستن کارباید و سایر قطعات مشابه وجود دارد.