شافت پمپ


ساخت قطعات یدکی پمپ ها با متریال های مختلف یکی از توانمندی های بخش ماشینری این شرکت می باشد