پمپ پروانه باز


شرکت انرژی و کار امکان ساخت پمپ های پروانه باز مطابق با کاتالوگ معرفی شده جهت این محصول را دارا بوده و جهت دریافت کاتالوگ مشخصات این پمپ ها به قسمت کاتالوگ مراجعه نموده و کاتالوگ مورد نظر خود را دانلود نمائید.