پمپ اسید طرح فریاتک


شرکت انرژی و کار برای اولین بار در کشور اقدام به ساخت پمپ های اسید با متریال PVDF  نموده است، جهت دریافت کاتالوگ مشخصات این پمپ ها به قسمت کاتالوگ مراجعه نموده و کاتالوگ مورد نظر خود را دانلود نمائید.