پذیرای کلیه بازدید کنندگان محترم از غرفه این شرکت (39-C) در یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش (22الی 25 دی ماه93 ) میباشیم.