آدرس دفتر مرکزی  : اصفهان ، بزرگراه بعثت ، شهرک صنعتی دولت آباد-خیابان نشاط اصفهانی  ، پلاک  84
کد پستی : 8341655859

آدرس کارخانه  : اصفهان ، بزرگراه بعثت ، شهرک صنعتی دولت آباد- خیابان دکتر حسابی  ، پلاک 34
تلفن : 2-45837431-031 
تلفن : 5-45837854-031 
فاکس:45837433-031 

دفتر تهران : خیابان شهید بهشتی - خیابان بخارست - کوچه پژوهشگاه (دوم) -پلاک 8 - طبقه 2 - واحد 5 جنوب شرقی
021-88173829:تلفن
021-88501530:نمابر
کد پستی : 1514615316
نام  
ایمیل یا تلفن
موضوع  
متن